Over ons

GESCHIEDENIS VAN DE BOUW van de berg Karmel

Di Carmine Bouw. begint de geschiedenis van het bouwbedrijf weer in 1957 met de naam van zijn stichter Geom. Luigi Di Carmine - eenmanszaak, in eerste instantie die zaken doen in het onderhoud van openbare gebouwen en particuliere.

Na, in de late 80, haar activiteiten uitgebreid door het doen van belangrijk werk over het hele land.

De constante uitbreiding van de onderneming, vanaf het begin aan de huidige realiteit, zowel in omzet als in elk type op het gebied van de bouw, punten zijn zeer belangrijk en kwalificatie, en de beste presentatie van Carmine Di Bouwbedrijf dat heeft de kwaliteit en de ernst van hun modus operandi.

De huidige organisatiestructuur en de uitgebreide ervaring die is opgedaan in meer dan 50 jaar werk, altijd tot tevredenheid van de klant,Di Carmine te laten bouwen om met problemen om te gaan zonder, contracten van elke grootte en stand als een ideale partner voor elke klant die vraagt ​​om een ​​bouwbedrijf gestroomlijnde, gekwalificeerd en betrouwbaar.

PROFILI ORGANIZZATIVI E AREE FUNZIONALI

Nella Di Carmine  Costruzioni, possono distinguersi sostanzialmente i seguenti ordini gerarchici: il primo è il cosiddetto organo volitivo, cioè la proprietà dell’azienda; il secondo è l’organo direzionale, costituito dal management preposto alla direzione dei vari settori; il terzo è l’organo esecutivo comprendente gli impiegati, i tecnici, gli operai ecc.

È del tutto evidente che la responsabilità strategica e il perseguimento delle finalità compete alla proprietà e all’alta direzione, mentre il raggiungimento degli obiettivi è demandato ai successivi ruoli di tipo dirigenziale e/o esecutivo. In questo quadro si iscrive la questione della suddivisione per settori aziendali e delle responsabilità.

Le fasi di valutazione di un appalto per la formazione del prezzo d’offerta, fino all’esecuzione e completamento dell’opera, fase a cui concorrono tutti i settori per le parti di competenza, comportano con continuità un’attività di programmazione che interviene sui tempi e sui costi.

Gli atti di programmazione e i budget di spesa sono sia di carattere generale che suddivisi nei vari settori. Il controllo costante sulla corrispondenza operativa di tali previsioni costituisce una delle più importanti attività su cui i settori medesimi si impegnano, quella della finanza e del controllo in modo particolare.

Altro aspetto di fondamentale importanza all’interno dell’azienda è il tema della suddivisione della responsabilità, nel quale deve prepararsi la possibilità di rendere netti e inequivocabili i compiti, in modo che siano eliminate le confusioni di ruolo, le sovrapposizioni e le inutili conflittualità. Tutto ciò consente un controllo lineare dei processi operativi.

Sul versante tecnico, di primaria importanza è la gestione della commessa che, costituisce l’elemento propulsore di tutta l’attività.

La commessa presuppone un sistema di gestione che va sotto le denominazione di Project Management, che è in definitiva l’elemento trainante e, a ritroso, determinante di tutta l’organizzazione. Avremo, in particolare, alle dipendenze del settore tecnico in generale, e quindi alle dipendenze di una direzione tecnica cui compete il coordinamento di tutte le commesse, il direttore di commessa; questi è il responsabile di essa in tutti i suoi aspetti, fra cui i rapporti con gli enti e i terzi, la programmazione e il controllo delle fasi di lavoro ecc.; seguono il direttore di cantiere, che cura le attività esecutive, e i contabili delegati alle misurazioni di materiale, lavori e produzione, e all’amministrazione.


Belangrijkste producten

  •  Burgers en industrie

De bouw van publieke en private gebouwen, waaronder turn-key design in de volgende gebieden: ziekenhuizen, scholen, gevangenissen, kazerne en het spoor.

  • Planten

Realisatie van geïntegreerde multidisciplinaire diensten - mechanische activiteit, elektrische en structurele - ontwikkeld door middel van de verschillende fasen van de techniek, ontwerp, aankopen, constructie en onderhoud.

  • Real Estate Development

Het bedrijf neemt deel als investeerder met vestigingen en het beheer van de bouw, initiatieven die gericht zijn op herstel, herontwikkeling en uitbreiding van gebieden en wooncomplexen.

  • Ontwerp

Di Carmine Bouw ., via haar technische dienst, en gebruik te maken van externe professionals van bewezen vermogen, ontwikkelt en implementeert projecten op alle gebieden van structurele en planten.

De voortdurende evolutie van het regelgevend kader voor energiebesparing aan de behoefte te voldoen om het verbruik van gebouwen te verminderen, optimaliseren van de prestaties van de apparaten af ​​te breken en daarmee de uitstoot van broeikasgassen, Di Carmine is de bouw . verwikkeld in een voortdurende zoektocht naar innovatieve technische oplossingen die het welzijn van zowel de klant en de omgeving kan zorgen voor.