Ser.T.

Kund: A.U.S.L. di Pescara Località: Pescara: 2010 Läs mer »

Byggnadsarbetena på nya badhus.

Kund: Kommunen San Giovanni Teatino. Ort: St John Teatino (Ch). År: 2006 Läs mer »

Anläggningsarbeten för Central Kraftvärme Kombinerad cykel 50 MW

Lugn Project - Sulmona : FIAT ENGINEERNG 1996/1998 Läs mer »

EUROPAURUM

Verk av skapelsen "EUROPAURUM" vid tidigare Aurum Pescara: City of Pescara: 2012 Läs mer »